logga01.jpgYour Company

Afrika

A

Afar och Issa – Franska Somaliland till 1967- Afar och Issa till 1977 från 1977 Djibouti

Algeriet – till 1962 Franska Västafrika – 1962 självständigt

Amiranterna - tillhör politiskt Seyshellerna

Angloegyptiska Sudan - idag Sudan (se Sudan)

Angola – till 1951 Portugisiska Västafrika – 1951-1975 portugisiska provinsen Angola – 1975 självständigt

Angra – 1892-1905 del av Azorerna

Anjouan – del av Comorerna

Ascension – del av brittiska kolonin St. Helena

Azorena - till 1976 portugisisk provins - från 1976 regionalt självstyre under Portugal

B
Basutoland – Lesotho (eget kungadöme)(se Lesotho)

Bechuanaland - idag Botswana (se Botswana)

Belgiska Kongo - Kongo – Zaire – Kongo Kinshasa (se Kongo Kinshasa)

Benin – före 1960 franska kolonin Benin omdöpt 1899 till Dahomey – 1960 självständigt under namnet Dahomey - från 1975 socialistiska folkrepubliken Benin

Biafra = östligaste delen av Nigeria – självständigt 1967 återgår till Nigeria 1970

Bophuthatswana – till 1977 homeland i Sydafrikanska republiken – självständigt 1977

Botswana – 1885-1966 brittiska protektoratet Bechuanaland – 1966 självständigt

Brittiska Centralafrika – idag Malawi (se Malawi)

Brittiska Somaliland – ingår idag i Somalia (se Somalia)
Brittiska Sydafrika Companiet – bolag under brittiskt skydd - övergick 1923 i brittiska besittningarna Nordrhodesia och Sydrhodesia

Brittiska Territoriet i Indiska Oceanen – 1965 bildat av delar av Mauritius och Seyshellerna – upplöst 1968?

Brittiska Ostafrika – idag Kenya

Burkina Faso – hette till 1984 Övre Volta – före 1890 afrikansk stamstat - till 1960 Franska Västafrika – 1960 självständigt

Burundi – 1890-1919 Tyska Östafrika - 1919-1962 Ruanda-Urundi belgiskt mandatområde – 1962 självständigt Burundi

C

Cabinda - enklav mellan Kongo Brazzaville och Kongo Kinshasa, tillhör Angola
Cabo Verde (Kap Verde)– till 1975 portugisiskt – 1975-1981 självständigt i union med Guinea-Bissau – 1981 självständigt (utan Guinea-Bissau)

Cabo Jubi – sedan 1916 spansk koloni – uppgick 1948 i Spanska Sahara som nu heter Västsahara

Centralafrikanska Federationen – 1953-1963= Nordrhodesia (Zambia), Sydrhodesia (Zimbabwe) och Nyassaland (Malawi) – upplöst 1963

Centralafrikanska Republiken – 1900-1960 del av Franska Ekvatorialafrika – 1960 självständigt

Ciskei – till 1981 homeland i Sydafrikanska Republiken – 1981 självständigt

Comorerna – från 1800-talets slut till 1975 franskt – 1975 självständigt

Cyrenaica – 1923-1934, landsdel av Italienska Libyen

D

Dahomey – idag Benin (se Benin)

Diego Suarez – fransk koloni – idag Madagaskar

Djibouti – 1880-1896 fransk besittning – 1896-1967 Franska Somaliland – 1967 franska Afar-och Issa-territoriet – 1977 självständigt


Egypten – turkisk provins – från 1867 turkiskt vicekungadöme – 1914 brittiskt protektorat under en sultan – 1922 eget kungadöme – 1953 republik – 1958 del av det med Syrien bildade Förenade Arabiska Republiken UAR – 1971 Arabiska Republiken Egypten
Ekvatorialguinea – f d Spanska Guinea d v s provinserna Fernando Poo och Rio Muni – självständigt 1968

Elfenbenskusten – till 1960 Franska Västafrika – 1960 självständigt

Eritrea –1880 koloniserat av Italien – under Andra Världskriget under brittisk förvaltning – 1952 federation med Etiopien som annekterade landet 1962 – självständigt igen utan Etiopien 1993

Etiopien – hette före 1945 Abessinien – före 1936 självständigt – 1936-1941 ockuperat av Italien – 1941 fritt igen - 1952 federation med Eritrea som tvångsannekterades 1962, Eritrea bröt sig ut 1993

F

Fernando Poo – spansk provins – idag Ekvatorialguinea

Fezzan – del av italienska Libyen som 1943 besattes av fransmännen – 1948 under Tunisien – sen 1951 ingående i Libyen

Franska Ekvatorialafrika – i dag Tchad + Centralafrika + Gabon+ Ekvatorialguinea

Franska Guinea – idag Guinea (se Guinea)

Franska Kongo – från 1903 Mellankongo (Franska Ekvatorialafrika) – 1960 Kongo Brazzaville och Gabon

Franska Niger – från 1921 fransk koloni – från 1944 Franska Västafrika – idag Niger

Franska Somaliland (Franska Somalikusten)– idag Djibouti (se Djibouti)

Franska Sudan – fransk koloni – från 1944 Franska Västafrika – 1960 Mali

Franska Västafrika (occidentale)– idag Tunisien, Algeriet, Mauretanien, Senegal, Guinea, Elfenbenskusten, Benin, Niger, Mali och Burkina Faso

Funchal = Madeira (portugisiskt)

G

Gabon – 1839 koloniserat av Frankrike – 1891 Franska Kongo senare Franska Ekvatorialafrika – 1960 självständigt

Gambia – från 1843 brittisk kronkoloni till 1965 då det blev självständigt

Ghana – bildad av brittiska kronkolonin Guldkusten från 1874 samt brittiska Togo från 1918 – självständig stat inom brittiska samväldet 1957 – från 1960 republik

Godahoppsudden – till 1910 engelsk kronkoloni, från 1910 i union med Sydafrika
Guinea – 1850-1944 Franska Guinea- 1944 Franska Västafrika – självständigt från 1958

Guinea-Bissau – 1879-1973 Portugisiska Guinea – 1973 självständigt – 1975-81 i union med Cabo Verde – 1981 Guinea Bissau utan Cabo Verde

Guldkusten – idag Ghana (se Ghana)

I

Ifni – 1912-1969 spansk del av Marocco – från 1969 Marocco

Italienska Somaliland – idag Somalia (se Somalia)

Italienska Kolonierna - 1932-1934 samtliga italienska kolonier

Italienska Ostafrika (Africa orientale Italiana) – de italienska kolonierna Italienska Etiopien, Italienska Eritrea och Italienska Somaliland sammanslogs 1938 till Italienska Ostafrika – besattes 1942 av brittiska trupper – se Etiopien, Eritrea och Somalia

Italienska Tripolitanien – till 1938 landsdel av Italienska Libyen

K

Kamerun – 1884 tysk koloni – från 1918 förvaltades Östkamerun av Frankrike och Västkamerun av Storbritannien – 1960 blev det franska området självständigt och 1961 anslöt sig södra delen av det brittiska området medan norra Västkamerun förenades med Nigeria. Den självständiga staten heter åter Kamerun

Katanga – 1960 utbrytarstat från Kongo (Kinshasa) - tvingades återgå till Kongo 1963

Kanarieöarna – spanskt sedan 1495

Kenya – 1830 under sultanen av Oman – 1895 Brittiska Ostafrika – engelsk kronkoloni från 1920 – självständigt 1964

Kongo Brazzaville – från 1880 Franska Kongo – från 1902 Mellankongo - från 1910 Franska Ekvatorialafrika – 1960 självständigt

Kongo Kinshasa - från 1880 Belgiens kung Leopold II:s privata koloni (= fristaten Kongo) – från 1908 Belgiska Kongo – självständiga staten Kongo 1960 - hette1971-1997 Zaire – heter från 1997 Kongo Kinshasa

L

Lesotho – från 1884 till 1966 brittiska protektoratet Basutoland inom Sydafrikanska Unionen – 1966 eget kungadöme

Liberia – från 1847 fria staten Liberia
Libyen – turkiskt till 1912 – från 1912 italienskt – 1943 besatt av engelska ock franska trupper vilka delade landet i Cyrenaica, Fessan, Ghadames och Tripolitanien- 1951 förenades dessa delar igen till ett eget kungadöme – 1969 republik

– distrikt i Mocambique

M

Madagaskar – från 1885 franskt protektorat - 1896 fransk koloni – självstyre infördes 1958 och 1960 självständig republik

Madeira- portugisiskt till 1976 – från 1976 regionalt självstyre under Portugal
Malawi – 1891 Brittiska Centralafrika, 1907 ändrades namnet till Nyassaland – 1953 sammanförde britterna kolonierna Nyassaland, Sydrhodesia (nuv. Zimbabwe) och Nordrhodesia (nuv. Zambia) till Centralafrikanska Federationen som upplöstes 1963 – 1964 blev Malawi självständigt

Mali – 1800-talets slut fransk kolonisation - 1920 Franska Sudan, del av Franska Västafrika – självstyrande republik 1960

Marocko – sultanatet Marocco till 1912 – 1912 delades landet i en fransk del och en spansk del (Ifni på nordkusten). Tanger blev en internationell zon – delarna sammanfördes igen 1956 utom Ifni som anslöt sig 1969. Marocco självständigt 1956

Mauretanien – från 1900-talets början till 1960: Franska Västafrika- självständigt 1960

Mauritius – 1810 brittisk kronkoloni – 1965 Brittiska Territoriet i Indiska Oceanen - 1967 självstyrande under England – 1968 egen fri stat

Mocambique = Portugisiska Östafrika – självständigt 1975

Mellankongo – från början Franska Kongo – 1903 Mellankongo – idag Kongo Brazzaville

N

Namibia – från 1884 Tyska Sydvästafrika – 1920 mandatområde under Sydafrika – 1966 fråntogs Sydafrika mandatet och FN övertog ansvaret för området som då fick namnet Namibia – 1990 självständig stat

Natal med Zululand och republiken Neue – del av Sydafrikanska Unionen

Niger – från 1890 Franska Niger – 1944 Franska Västafrika - Självständigt 1960

Nigeria – till 1897 Benin – engelskt styre till 1914 då en engelsk koloni bildades – 1954 federation med norra Västkamerun – 1960 suverän stat
Nordrhodesia – före 1923 Brittiska Sydafrika Companiet – från 1923 Nordrhodesia – från 1953 ingående i Centralafrikanska federationen som upplöstes 1963 – 1964 Rhodesia - idag Zambia

Nyassaland = Brittiska Centralafrika– idag Malawi (se Malawi)

O

Ostafrikanska Gemenskapen – 1922 Kenya och Uganda – 1935 Kenya, Uganda och Tanganyika – 1964 Kenya, Uganda, Tanganyika och Zanzibar – 1965 Kenya, Uganda och Tanzania

P

Portugisiska Guinea – idag Guinea Bissau (se Guinea-Bissau)

Portugisiska Västafrika – idag Angola

Portugisiska Östafrika – idag Mocambique

R

Reunion – fransk koloni

Rhodesia – 1953 ingående i Centralafrikanska Federationen – 1963 upplöstes federationen och den brittiska kolonin Sydrhodesia tog 1964 namnet Rhodesia och förklarade sig 1965 som oavhängig – 1975 utropades republik – 1979 namnändring till Zimbabwe-Rhodesia – 1980 namnändring till Zimbabwe (se Zimbabwe)

Rhodesia och Nyassaland = Centralafrikanska Federationen

Rio de Oro – idag Västsahara (se Västsahara)

Rio Muni ( Continental) -

Ruanda-Urundi – idag Rwanda och Burundi

Rwanda – före 1919 Tyska Östafrika – 1920 belgiska mandatområdet Ruanda-Urundi under NF och FN – självständigt 1962

S

Sao Tome et Principe – portugisisk koloni till 1975 då öarna blev självständiga

Senegal – från 1815 fransk koloni, ingående i Franska Västafrika till 1958 då landet fick självstyrelse – bildade 1959 tillsammans med Franska Sudan federationen Mali – 1960 trädde Senegal ur federationen och staten heter åter Senegal

Seyshellerna – från1794 engelskt och styrdes tillsammans med Mauritius under 1800-talet – 1965 Brittiska Territoriet i Indiska Oceanen som upplöstes 1968 - Seyshellerna vann oberoende 1976 och blev 1977 en republik inom samväldet

Sierra Leone – kustområdet blev brittisk kronkoloni 1808, inlandet blev brittisk protektorat 1896. 1961 blev Sierra Leone en självständig stat inom samväldet
Somalia – 1800-talets slut koloniserades landet av britter: Brittiska Somaliland och av italienare: Italienska Somaliland. Längst i norr bildades Franska Somaliland (nuvarande Djibouti) – Under Andra Världskriget vann först italienarna och sedan britterna kontroll över hela området – 1960 blev detta område (utom Franska Somaliland) en fri stat Somalia

Spanska besittningar i Guineabukten – spansk koloni 1909 genom sammanslagning av Fernando Poo och Spanska Guinea

Spanska Guinea – spansk koloni till 1909, därefter Spanska besittningar i Guineabukten – senare Ekvatorialguinea

Spanska Marocco – till 1912 Sultanatet Marocco - från 1912 till 1956 spansk protektorat därefter kungariket Marocco

Spanska Sahara – Västsahara (se Västsahara)

St. Helena – brittisk kronkoloni – uppgick 1922 i Ascension – uppgick 1938 i Tristan da Cuhna

Sudan - till 1898 del av det osmanska (turkiska) riket ställt direkt under Egypten – från 1899 var Sudan ett brittiskt-egyptiskt kondominat (Anglo-Egyptiska Sudan) och blev i praktiken en brittisk koloni – självständigt 1956

Swaziland – till 1894 eget kungadöme – från 1894 ett protektorat under boerstaten Transwaal – efter boerkriget 1902 hamnade landet under Storbritannien – 1968 blev landet åter ett eget kungadöme (inom samväldet)

Sydafrika – 1806 övertog britterna Kapkolonin från holländarna – boerna bildade Natal 1820 men britterna tog över 1850 – 1850 bildade boerna Transwaal och Orangefristaten – av dessa fyra delar bildades Sydafrikanska Unionen som var helt brittisk – 1961 utropades fria staten Sydafrika

Sydrhodesia – före 1923 Brittiska Sydafrika Companiet – 1923 Sydrhodesia – 1954 del av Centralafrikanska federationen som upplöstes 1964 – 1964 Rhodesia - idag Zimbabwe

Sydvästafrika – till 1920 Tyska Sydvästafrika – från 1920 mandatområde under Sydafrika – idag Namibia

T

Tanganyika – heter idag Tanzania (se Tanzania)

Tangier – till 1912 Franska Västafrika- 1912-1923 neutral zon under Marocco – 1923-1940 internationell zon – 1940-1942 spansk zon - 42-45 amerikansk/brittisk zon-1945-1956 internationell zon – idag Marocco
Tanzania – förutvarande namn Tanganyika - på 1800-talet under sultanen av Oman – tyskarna kolonialiserade Tanganyika på 1880-talet: Tyska Östafrika – från 1920 brittiskt mandatområde under NF- 1946 brittiskt förvaltningsområde under FN – 1961 självständig stat

Tchad – 1900-talets början: fransk kolonisation och anslutning till Franska Ekvatorialafrika – självständigt 1960

Togo – tysk koloni 1884 – ockupation av fransmän och britter 1914-1918 – delning i två mandatområden, ett franskt och ett brittiskt 1918 – brittiska Togo slogs 1957 ihop med Guldkusten till oberoende staten Ghana – den franska delen självständigt 1960 under namnet Togo

Transkei – homeland inom Sydafrika – från 1976 egen stat

Tripolitanien – del av Libyen

Tristan da Cuhna – del av den brittiska kolonin St. Helena

Tunisien – 1881 fransk protektorat – självständigt 1956

Tyska Ostafrika - idag Tanzania och Burundi (se Tanzania och Burundi)

Tyska Sydvästafrika - idag Namibia (se Namibia)

U

Uganda – från 1894 brittiskt protektorat – från 1922 del av Ostafrikanska Gemenskapen - självständigt 1962

V

Venda – till 1979 homeland inom Sydafrika – 1979 oavhängig stat

Västsahara – till 1975 spanska besittningen Spanska Sahara och spanska Rio de Oro men överläts till Marocco och Mauretanien 1976 – Mauretanien avstod alla anspråk 1979. Då annekterade Marocco hela området- 1991 beslutade FN om en folkomröstning för landets framtid men denna har till dags dato ej kommit till stånd.

Y

Yttre Seyshellerna = Zil Eloigne + Zil Elwange + Zil Elwannyen – före 1965 Seyshellerna - 1965 brittiska kronkolonin Brittiska Territoriet i Indiska Oceanen – 1976 återförenade med Seyshellerna

Z

Zaire – idag Kongo Kinshasa (se Kongo Kinshasa)

Zambia – från 1888 kallades området för Rhodesia och exploaterades av Brittish South Africa Company - 1923 bildades brittiska kolonin Nordrhodesia – 1953 ingick Nordrhodesia i Centralafrikanska Federationen tillsammans Sydrhodesia och Nyassaland – federationen upplöstes 1963 – 1964 bildades självständiga staten Zambia

Zanzibar – före 1890 tillhörande Oman – 1890 brittiskt protektorat – självständigt 1963 – Zanzibar bildade tillsammans med Tanganyika staten Tanzania

Zimbabwe – från 1888 kallades området Rhodesia och exploaterades av Brittiska Sydafrika Companiet – 1923 bildades brittiska kronkolonin Sydrhodesia – 1953 Centralafrikanska Federationen tillsammans med Nordrhodesia och Nyassaland – 1963 upplöstes federationen och Sydrhodesia tog namnet Rhodesia och förklarade sig 1965 som oavhängig – 1975 utropades republik – 1979 namnändring till Zimbabwe-Rhodesia - 1980 namnändring till Zimbabwe

Zululand – brittisk koloni som 1897 uppgick i Natalprovinsen och därmed Sydafrikanska Unionen

Ö

Övre Volta – idag Burkina Faso (se Burkina Faso)

 

 

Copyright © Huddinge frimärks-och vykortsklubb. Alla rättigheter reserverade. Senast ändrad: 12 november 2010