logga01.jpgYour Company

ASIEN

Oavhängigt emirat från 1747 som legat som en buffert mellan Ryssland och det brittiska Indien. Afghanistan erkändes som ett självständigt rike 1921 och blev 1926 ett kungarike. Afghanistans krav på områden i Pakistan ledde till gränstvister 1947. Ett betydande bistånd gavs efter Andra Världskriget av Sovjetunionen. Efter flera kupper och misslyckade reformer ryckte sovjetiska trupper in i landet 1979. Trots hårda krigsinsatser misslyckades vänsterregimen och Sovjet att få kontroll över landet, Gerillan Mujaheddin fick omfattande hjälp från USA och hade baser i Pakistan. Ryssarna drog sig ur Afghanistan 1989 . När Sovjet lämnade landet bildade de unga krigarna terrornätverket al-Qaida. Afghanregimen föll 1992 och staten upphörde att fungera. Talibangerillan erövrade huvudstaden Kabul 1996. 1998 skickade USA misiler mot ledaren Usama bin Ladin som låg bakom förstörelsen av World Trade Center i New York. 2001 startade USA krig mot talibanerna som ansågs skydda al-Qaida. USA intog Kabul 2001 och talibanregimen störtades. 2004 valdes en president men hans makt är ringa.

Autonom stat  inom franska mandatområdet Syrien (1925). Omdöptes 1930 till Latakia.

Självständigt område som 1938 kom från franska mandatområdet Syrien. Senare under 1938 som Hatay avträdd till Turkiet.

Fransk koloni som slås samman med Cochinkina till Franska Indokina (1888-1889)

- del av Osmanska Riket till 1918 och var då ett mycket större land än idag. 1915 inledde de islamska turkarna en deportation och utrensning av kristna och mellan 250 000 och 2 miljoner dödades och mängder armenier flydde. Landet skulle vid Osmanska Rikets sönderfallfall 1918 bli en borgerlig republik enligt freden i Sévres. Detta kullkastades dock av freden i Lausanne där turkarna vägrade att erkänna avtalet. och 1922 intogs landet av ryssarna. Landet delades mellan turkarna och ryssarna.  1922 bildade Azerbaijan, Armenien och Georgien en transkaukasisk sovjetrepublik, som 1922-1924 hette Transkaukasien och var i förbund med Sovjet. 1936 bildades den Armeniska Sovjetrepubliken ingående i Sovjetunionen. Vid kommunismens fall 1991 uppstod den självständiga Republiken Armenien.

- landskap mellan Ryssland (Georgien) och Persien (Iran). 1828 delades landskapet mellan Ryssland och Persien (största delen ligger i dag i Iran). Inom ramen för Transkaukasiska Republiken slet sig 1918 den ryska delen loss från Ryssland och blev Borgerliga  Republiken Azerbaijan (1918-1920). 1920 invaderade Röda Armén landet som införlivades med Sovjetunionen. 1921 bildade Azerbaijan, Armenien och Georgien en transkaukasisk sovjetrepublik, som 1922-1936 hette Transkaukasien. 1936 bildades Azerbajdzjanska Sovjetrepubliken. 1991 uppstod den självständiga Republiken Azerbaijan igen efter Sovjetunionens fall.

- Området Indien-Pakistan-Bangladesh utgjorde till 1947 Brittiska Indien. 1947 delades Indien i tre delar: det hinduiska Indien i mitten och de muslimska delarna  Västpakistan på västra sidan om Indien och Östpakistan på den östra. Delarna bildade tillsammans Staten Pakistan. 1971 utbröt ett inbördeskrig mellan de båda delarna. Kriget slutade med att de gick vidare var för sig, Pakistan på västra sidan om Indien och Bangladesh på den östra.

: Hamnstad vid Svarta Havet, till 1878 turkisk, därefter rysk, 1918 besatt av turkiska trupper fram till vapenstilleståndet då de avlöstes av brittiska trupper. 1920 överlämnad till Georgien.

- Det oberoende landet kom 1865 under brittiskt inflytande. Landet blev dock 1907 ett ärftligt kungadöme och var till 1969 en absolut monarki. Det brittiska inflytandet överlämnades 1947 till Indien, som ansvarar för utrikes- och försvarspolitik. Den bhutanske kungen har alltjämt stor makt och är både stats- och regeringschef .

: Burma utsöndrades från kejsarriket Indien 1937 och blev en brittisk kronkoloni. Landet ockuperades av Japan 1942-1945. Befriat 1945. Brittisk militärförvaltning 1945. Kolonial-förvaltning 1946. Självförvaltning under England 1947, oavhängig republik från 1948. Landet döptes 18/6 1989 om till Myanmar.

: Se Sri Lanka

: Turkiskt område i sydöstra Mindre Asien som 1919 besattes av omväxlande brittiska och franska trupper. Återgick till Turkiet 1921. 

: från 1886 fransk koloni som uppgick i Franska Indokina 1888. Området bestod av södra delen av nuvarande Sydvietnam.

: 1674 bildade fransmännen 3 st. handelsstationen på Indiska kusten. Den största heter Pondicherry och kom att bli kvar i fransk ägo till 1954.

: området kom under 1800-talets senare hälft successivt under franskt välde och utgjorde till 1949 Franska Indokina. Under Andra Världskriget besattes hela området av Japan. 1945 utropades Vietnams självständighet av Ho Chi Minh, Detta ledde till det följande befrielsekriget mot fransmännen. Efter det franska nederlaget 1954 fick Frankrike ge upp sitt välde i Indokina  och Vietnam, Laos och Kambodja utropades.

:hörde under 1800-talet till Ryssland men bröt sig ut efter ryska revolutionen 1917 och var fram till 1921 en oberoende republik. 1921 bildade Azerbaijan, Armenien och Georgien en transkaukasisk sovjetrepublik, som 1923-1924 hette Transkaukasien. 1924 uppgick Georgien i Sovjetunionen. Vid Sovjetunionens fall 1991 uppstod Republiken Georgien åter.

: Det franska mandatområdet Alexandrette kom 9/9 1938 under turkisk förvaltning under namnet Hatay. Hatay uppgick 21/7 1939 i Turkiet.

: Det turkiska området Hedschas förklarade sig 1916 som oavhängigt kungarike. Besattes 1924-1925 av trupper från Nedschd. Uppgick 1925 i Nedschd. (Betr Nedschd se Arabiska Halvön)

: Storbritannien köpte huvudön Hong Kong av Kina 1842, Kowloon på fastlandet tillkom 1860 och New Territories arrenderades 1898 av Kina på 99 år. Hong Kongs betydelse för britterna ökade vid öppnandet av Suezkanalen 1869. 1941-1945 var området ockuperat av Japan. Efter kriget återgick kolonin till Storbritannien. Enligt ett avtal från 1984 överlämnades kolonin till Kina 1/7 1997

: (Brittiska Indien) Brittiska Ostindiska Kompaniet styrde området fram till 1858 då Storbritannien övertog förvaltningen. 1877 utropades Indien till kejsardöme under Storbritannien och detta varade till 1947. På 1920-talet inledde Mahatma Ganhi sin opposition mot England. På 1930-talet fick landet ökat självstyre. 1947 delades Brittiska Indien, det hinduiska Indien i mitten och det islamska Pakistan öster och väster därom. Indien blev självständigt 1947 och utropades 1949 till republik.. Krig med Pakistan 1965 ang. Kashmir. Indien består av 25 delstater och 7 unionsterritorier

: Området var till 1914 en del av det Osmanska Riket. 1914-1920 ockuperade britterna landet. 1920 utropades det till kungarike under brittiskt mandat och 1932-1958 var det självständigt kungarike. En revolution störtade kungamakten 1958 och landet blev republik. Saddam Hussein blev president 1979. Fruktan för den aytollaledda revolutionen i Iran fick Irak att anfalla Iran 1980. Kriget pågick till 1988 med stöd och hjälp av Kuwait och Saudiarabien. Irak ockuperade Kuwait 1990 och Gulfkriget startade med USA och England vid Kuwaits sida. Irakisk förlust. 2003 anklagade USA Irak för att ha massförstörelsevapen och detta ledde till Irakkriget 2003. Sadam störtades. Landet befinner sig nu (2006) i kaos och Irak styrs för närvarande av en övergångsregering.

: Området var till 1918 en del av det Osmanska Riket. 1918 bildades den moderna Persiska staten men med stark ryskt och brittisk dominans. 1921 gjorde militären en kupp och gjorde sig av med dominansen. Kuppledaren lät sig väljas till kejsare ”shah”.

Statens namn ändrades 1935 till Iran. Under Andra Världskriget ockuperades landet av ryssar och britter. Oljeinkomster och överhettad ekonomi ledde på 70-talet till ökade klyftor i samhället. En revolt 1978-79 anförd av religiösa fundamentalistiska grupper drev ut schahen ur landet. Den shiihitiske landsflyktige ledaren Ayatolla Khomeini tog makten i en islamsk republik. Iraks ledare Saddam Hussein skrämdes av Irans fundamentalister och anföll Iran 1980. Kriget varade i åtta år.                  

: Palestina var till 1918  del av det Osmanska Riket. Britterna besatte området under Första Världskriget 1918. Området var brittiskt mandatområde till 1948, då man delade mandatområdet i en israelitisk och en palestinsk del och Israel utropades i maj 1948. De arabiska grannarna samt palestinierna motsatte sig delningen och krig utbröt. I kriget 1948-1949 erövrade Israel delar av det palestinska området. Grannstaterna erkände trots nederlaget inte Israel. I Suez-kriget mot Egypten 1956 erövrades Sinai och Gaza men Israel drog sig tillbaka. I sex-dagars-kriget 1967 tog Israel samma områden samt Västbanken och Golanhöjderna. I oktoberkriget/Yom Kippurkriget 1973 anfölls Israel av Egypten och Syrien. Israel ingrep flera gånger militärt i Libanon och 1982 drevs PLO ut ur Beirut.

- var under 200 år stängt för utomstående. Japanerna fick inte lämna landet och de få européer som fanns i landet kördes ut. Endast holländare och kineser fick driva handel i Nagasaki. 1853 seglade en amerikansk eskader in i Tokiobukten och tvingade Japan att öppna några hamnar och isoleringen var bruten.

Den siste shogunen (den ledande generalen) avsattes 1868 och kejsaren återfick makten och huvudstaden flyttades till Tokio.  Handelshusen förvandlades till industrikoncerner och makten delades mellan kejsaren, storföretagen och militären.

För att få tillgång till nya råvaror och nya marknader vände sig Japan västerut, mot Asiens fastland. Man infiltrerade Korea som rycktes loss från Kina i kriget 1894-1895 och annekterade landet 1910. I freden 1895 fick Japan ön Formosa (Taiwan). I rysk-japanska kriget 1904-1905 segrade Japan. Under första världskriget övertog Japan tyska kolonier i Stilla Havet (Marianerna, Karolinerna m.fl.). På 1930-talet blev kejsarens makt mindre och extremnationalister tog över. Dessa ville bygga upp ett japanskt imperium i Stilla-Havs-området. Manchuriet ockuperades 1931 och blev en japansk lydstat (Manchukuo). Delar av Nordkina intogs. Japan lämnade NF 1933 och gick 1937 till anfall mot Kina. Japanerna förhärjade landet och anställde massakrer på civila. 1938 mördades 250.000 i Nanjing. 1940 anslöt sig Japan till Tyskland-Italien (axeln Berlin-Rom-Tokio). Man anföll Franska Indokina, Burma, Malaya, Singapore, Hongkong, Filipinerna samt den Ostindiska Övärlden. Den 7:de dec. 1941 anföll Japan den amerikanska flottbasen Pearl Harbor på Hawaii utan varning. Nu blev USA Japans huvudmotståndare i andra världskriget. USA släppte den 6:te aug. 1945 en atombomb mot Hiroshima och den 9 aug en mot Nagasaki och tvingade Japan att kapitulera.

Det slagna Japan demilitäriserades och fråntogs alla erövrade områden. Landet hölls ockuperat till 1952. I en ny konstitution 1946 berövades kejsaren all makt och krigsmakten begränsades till ett litet försvar. Landet blev medlem av FN 1956. Med Koreakriget 1950-1953 (vilket Japan ej deltog i) stegrades efterfrågan och Japans ekonomiska uppsving inleddes. Japan gav frikostligt  bistånd till utvecklingsländer, investerade kraftigt i Sydostasiens nya industristater t.ex. Taiwan och Sydkorea.

: till 1918 del av Osmanska Riket. 1918 besattes området av brittiska och arabiska styrkor. Området blev en del av det Storsyriska riket under Emir Feisal. 1920 ingick området i det brittiska mandatområdet Palestina men avskiljdes 1921 som emiratet Transjordanien under brittiskt beskydd. Emiratet blev 1923 den suveräna staten Transjordanien. 1925 anslöts Nord-Hedschas. 1946 det oavhängiga kungariket Jordanien.

: Khmer-riket från 500-talet förmådde inte hävda sig mot thaifolk och vietnameser. 1863 inlemmades landet i Franska Indokina, men den inhemske kungen behöll en del av sin makt. Landet ockuperades 1941-1945 av Japan. Efter kriget återtog fransmännen kontrollen. Landet blev 1955 självständigt på fredlig väg under kungen Sihanouk. Han abdikerade som kung men förblev landets ledare. Han kom under Vietnamkriget i konflikt med USA och störtades 1970 då landet invaderades av USA. Med USA:s stöd upprättade Lon Nol Khmerrepubliken som bara kontrollerade städerna. Landsbygden hölls av De Röda Khmererna under Pol Pot. Pol Pot intog huvudstaden 1975 efter ett blodigt inbördeskrig och proklamerade folkrepubliken Kampuchea. Pol Potregimen fördrevs när Vietnam invaderade landet 1979 och tillsatte en sovjetstödd regim. Röda Khmererna återgick till gerillakrig. 1982 bildade Sihanouk en exilregering där Röda Khmererna deltog. Vietnameserna drog sig ur Kambodja 1989. Detta ledde till väpnad kamp mellan den vietnamvänliga (kommunistiska) parten och Röda Khmererna tillsammans med Sihanouk. Fred igen 1991. 1997 statskupp. Röda Khmererna fortsätter sitt gerillakrig.

: Landet har haft rysk överhöghet till 1991. Vid Sovjetunionens fall 1991 bildades republiken Kazakstan

Han-dynastin: ca Kristi Födelse

Tang-dynastin: ca vikingatiden

Ming-dynastin: ca 1350 till 1644, dvs. Heliga Birgitta till Gustaf II Adolf

Qing-dynastin: Westfaliska freden till 1911

Ostindiska kompaniets glansdagar: ca 1720 till 1800

: Kina var ett för utlänningar stängt land. Européerna tryckte på för att öppna Kinas marknader och deras aggressiva politik tvingade Kina till allt större eftergifter efter flera krig och inre uppror. I första opiumkriget förlorades Hong Kong till britterna. Efter kriget tvingades Kina att acceptera en omfattande opiumhandel där Kina tvingades ta betalt för sina varor i opium från Brittiska Indien, detta med svåra sociala problem som följd. Taipingupproret i Sydkina 1851-1864 liksom boxarupproret 1900-1901 slogs ner med utländsk hjälp. Främlingsfientligheten ökade och det hindrade en välbehövlig modernisering av samhället efter västerländsk modell. Reformförsöken stoppades också av änkekejsarinnan Cixi som styrde med järnhand till 1908. Under den sista kejsartiden intog Ryssland områden vid floden Amur i norr och Japan vann kontroll över Korea och Taiwan. Den siste kejsaren var ett barn som tvingades abdikera 1912.  

: Revolutionen 1911 genomfördes av unga intellektuella. De anfördes av Sun Yat-sen som grundade nationalistpartiet Kuomintang. Han var inspirerad av västerländska demokratiska idéer, men kände sig sviken av västländerna och sökte samverkan med kommunisterna. Efterträdaren general Chiang Kai-shek fortsatte försöken att ena landet. Han lierade sig dock med jordägarna och storfinansen. Nationalistpartiet utvecklades i konservativ riktning och kom i konflikt med kommunisterna. Chiang krossade Mao Zedongs  bonderepublik i sydöstra Kina. Mao och hans män drog sig under stora strapatser norrut (Den långa marschen) 1934-1935. Bara en spillra av de 100 000 flyende överlevde men de reorganiserade sig. När Japan anföll Kina 1937 bildade Chiang och Mao enad front under försvarskriget, som övergick i Andra Världskriget. Chiang stred i söder med stöd av USA, Maos Röda Armé i norr. Men inbördeskriget mellan nationalister och kommunister blossade upp igen efter Japans kapitulation. Mao segrade och Chiang drog sig tillbaka till ön Formosa (Taiwan).

: utropades 1949. Jordbruket socialiserades. ”Det stora språnget” skulle skapa industri. Dessa gigantiska sociala experiment resulterade i nöd och massvält, 20 millioner kineser kan ha dött. Nästa reformförsök blev ”kulturrevolutionen” 1966-1976 Under denna period nådde personkulten kring Mao och hans teser i ”Maos lilla röda” sin kulmen. Han mobiliserade massorna och sände ut millioner unga anhängare (rödgardister) på jakt efter borgerliga element i samhället och på många håll kom det till regelrätta strider med dödsoffer. Udden riktades mot ledande funktionärer och andra högutbildade som förföljdes och sattes i kroppsarbete. På 60-talet bröts förbindelserna med det avstaliniserade Sovjet och relationerna till USA förbättrades. Dock fanns här stötestenar som USA:s stöd till Taiwan, som Kina ansåg vara en kinesisk provins, och Kinas ingripande i Koreakriget. Efter Maos död 1976 återkom moderata krafter i regeringen och ”De fyras gäng” med Maos änka utrensades. Ekonomin liberaliserades men politiska reformer lät vänta på sig. Under 80-talet beskylldes regeringen för allt fler kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Upprepade studentdemonstrationer för politisk frihet kulminerade i demokratirörelsen. Den krossades 4:de juni 1989 på Himmelska Fridens Torg i Peking genom ett brutalt militärt våld som inte stoppades av premiärministern. Det politiska trycket ökades efter blodbadet och omvärlden såg med onda ögon på Kina. Internationellt isolerades Kina under några år men övriga världens ekonomiska intressen i Kina tog snart överhanden.  

: Ön Formosa erövrades och blev en del av Kina 1683. Japanerna tog ön 1895. Den blev åter kinesisk efter japanernas kapitulation i Andra Världskriget 1945. Efter nederlaget mot Mao Zedong 1949 flydde Chiang Kai-shek med sina nationaliststyrkor till Taiwan. Efter detta blev ön känd som Nationalistkina. Nationalisterna dominerade fram till 1990 öns politiska liv medan den ekonomiska makten låg hos de inhemska taiwaneserna.

Nationalistregimen på Taiwan har fram till 1991 hävdat att den var ”den rätta ” Republiken Kina. Samma anspråk har Folkrepubliken som betraktar Taiwan som en ännu inte befriad provins. Officiellt har Taiwan erkänts som stat av bara ett fåtal länder. Därför har Folkrepubliken blivit betraktad som ”den rätta” Republiken Kina.

: se Hong Kong

: Området blev ryskt i slutet på 1800-talet. 1916 krossades kirgisernas revolt mot tsarväldet. Efter ryska revolutionen 1917 ingick Kirgistan först i ryska Turkestan. Det blev autonomt område i Ryssland 1924 och sovjetisk delrepublik 1936. Kirgistan blev vid Sovjetunionens upplösning 1991 en självständig republik.

: På 1800-talet var Korea ett eftertraktat byte för både Japan och Kina. Efter japansk-kinesiska kriget 1894-1895 blev det formellt självständigt men i praktiken behärskades landet av Japan. Efter rysk-japanska kriget 1904-1905 erkände Ryssland Japans protektorat över Korea och landet annekterades formellt av Japan 1910. Japanerna förde ett brutalt regemente och oppositionsrörelser uppstod. Under Andra Världskriget fördes ett par millioner koreaner till Japan som tvångsarbetare. Västmakterna lovade att Korea skulle bli självständigt efter kriget. Då Japan kapitulerade 1945 delades Korea efter 38:de breddgraden i två ockupationszoner med rivaliserande regeringar, en kommunistisk i norr och en proamerikansk i söder. 1948 utropades Sydkorea i söder och Nordkorea i norr. Spänningen mellan de två staterna och mellan stormakterna USA och Sovjet utmynnade i Koreakriget 1950-1953. Gränsen mellan staterna stängdes och den FN-övervakade demilitäriserade zonen hindrade i mer än 40 år alla kontakter mellan koreaner i söder och norr. Först 1994 inleddes diskussioner om ett närmande mellan Sydkorea och Nordkorea

: Här fanns före fransmännen ett laotiskt samhälle som på 1700- och 1800-talen splittrades och erövrades av thailändarna, men dessa fördrevs av fransmännen, som 1893 gjorde Laos till ett protektorat. Tillsammans med Vietnam och Kambodja ingick det i Franska Indokina. Efter den japanska ockupationen under Andra Världskriget återkom fransmännen 1946. Frihetsrörelsen Pathet Lao tog upp kampen mot fransmännen tillsammans med Vietminh i Vietnam. Frankrike förlorade det blodiga inbördeskriget och Laos erkändes 1954 som ett oberoende kungadöme. Läget i landet var dock oklart och 20 års inbördeskrig mellan regeringstrupper och en vänstergerilla utbröt. Landet drogs in i Vietnamkriget. Sedan kommunismen segrat i både Vietnam och Kambodja grep Pathet Lao makten i Laos 1975 och utropade en demokratisk folkrepublik.

: Alaquites (Alawiten), autonom del av franska mandatområdet Syrien, omdöptes 1930 till Latakia.

: till 1918 del av Osmanska Riket med kristna i norr och druser i söder. Efter en drusisk massaker på kristna på 1860-talet uppträdde Frankrike som de kristnas försvarare. När turkarna föll 1918 skapade Frankrike ett i stort sett kristet Storlibanon inom mandatområdet Syrien. 1926 blev Libanon en republik alltjämt inom mandatet Syrien. Landet blev oavhängigt 1941. När Israel bildades fick Libanon ta emot stora muslimska flyktingskaror. PLO upprättade sitt högkvarter i Beirut och blev en stat i staten. Israel anfölls från PLO-baser i södra Libanon. När inbördeskrig bröt ut 1975 hoppades de kristna på hjälp från Israel, medan muslimerna hoppades på PLO och Syrien. Beirut blev den centrala krigsskådeplatsen. Israel intog 1982 hela södra Libanon till en linje norr om Beirut och drev ut PLO ur Libanon. 1983-85 drog sig Israel tillbaka men behöll en skyddszon i söder. I norr blev Syrien kvar till 1991.

: Portugisiska handelsmän kom som första européer till den här delen av världen i början av 1500-talet. Portugisernas handel i Macao reglerades och de styrde området från 1557. Det var länge européernas viktigaste handelsort i Kina men överflyglades av Kanton och senare av Hong Kong. 1976 fick Macao fullt inre självstyre. Macao övergick 1999 till Kina  som lovat bevara Macaos ekonomiska system i 50 år   

från början flera malajstater. Malacka intogs av portugiser 1511 och av holländare 1641. Från slutet av 1700-talet vann britterna allt större kontroll över området. Penang blev brittiskt 1786, Malacka 1795. Singapore grundades 1819. Tillsammans bildade de Straits Settlements. De brittiska besittningarna med undantag av Singapore samlades 1948 i  Malajiska Förbundet som 1956 blev Malaya. 1963 bildades förbundsstaten Malaysia under brittiska samväldet och omfattade även Singapore, som drog sig ur 1965. Se särskild beskrivning.

: var från 1200-talet ett sultanat, som 1558-1573 behärskades av portugiserna. Från 1645 stod det under holländskt och från 1796 under brittiskt beskydd (ögruppen var ett begärligt mål för Indiska Oceanens sjörövare). Som brittiskt protektorat från 1887 bevarade Maldiverna ett visst oberoende. Ögruppen erkändes 1965 son självständig stat (sultanat). och efter en folkomröstning 1968 avskaffades sultanatet och landet blev en islamsk republik.

: Manchuriet har varit en omstridd del av Kina. På 1800-talet ökade det ryska inflytandet. Ryssarna byggde Transsibiriska järnvägen och arrenderade Liaodonghalvön med hamnarna Port Arthur och Dalian. Efter rysk-japanska kriget övergick arrendet till Japan. Manchuriet invaderades 1931 av japanska trupper och utgjorde 1932-1945 det japanska lydriket Manchukuo. 1945-1946 hölls Manchuriet besatt av sovjetiska trupper. Det återgick 1946 till Kina men ryssarna lämnade inte Port Arthur och Dalian förrän 1955. Manchuriet var 1946-1948 huvudskådeplats för inbördeskriget mellan nationalisterna och kommunisterna.

: se Manchuriet

: På 1600-talet kom Mongoliet att tillhöra Kina. På 1800-talet växte Rysslands intresse för områdets norra del, Yttre Mongoliet. Det förklarade sig självständigt 1911 i samband med revolutionen i Kina. Både Ryssland och Kina behöll ett starkt inflytande. Först 1921 kunde området frigöra sig från Kina och då med de ryska bolsjevikernas hjälp. Mongoliet utropades 1924 som en oberoende kommunistisk stat: Mongoliska Folkrepubliken. När Japan bredde ut sig i norra Kina på 30-talet stationerades ryska trupper landet. Landet blev i praktiken en sovjetisk lydstat. Kina erkände först 1946 Mongoliets självständighet. 

: Birma (Burma) omdöptes 18/6 1989 till Myanmar.

: Trots sitt läge mellan gigantiska grannar har landet aldrig varit koloniserat. Från 1768 bebos landet av gurkhafolket. Det var detta folk som grundade den ännu regerande kungadynastin (shah) och i början på 1800-talet avvärjde brittiska anfall mot den framväxande staten Nepal. Mellan 1850 och 1950 hade kungen i praktiken förlorat kontrollen över landet. Makten låg hos Ranafamiljen som gjort statsministerämbetet ärftligt. Familjen störtades 1951 och kungen återfick makten.

                                                                 

: På 1800-talet var Korea ett eftertraktat byte för både Japan och Kina. Efter japansk-kinesiska kriget 1894-1895 blev det formellt självständigt men i praktiken behärskades landet av Japan. Efter rysk-japanska kriget 1904-1905 erkände Ryssland Japans protektorat över Korea och landet annekterades formellt av Japan 1910. Japanerna förde ett brutalt regemente och oppositionsrörelser uppstod. Under Andra Världskriget fördes ett par millioner koreaner till Japan som tvångsarbetare. Västmakterna lovade att Korea skulle bli självständigt efter kriget. Då Japan kapitulerade 1945 delades Korea efter 38:de breddgraden i två ockupationszoner med rivaliserande regeringar, en kommunistisk i norr och en proamerikansk i söder. 1948 utropades Sydkorea i söder och Nordkorea i norr. Spänningen mellan de två staterna och mellan stormakterna USA och Sovjet utmynnade i Koreakriget 1950-1953. Gränsen mellan staterna stängdes och den FN-övervakade demilitäriserade zonen hindrade i mer än 40 år alla kontakter mellan koreaner i söder och norr. Först 1994 inleddes diskussioner om ett närmande mellan Sydkorea och Nordkorea

: se Riu-Kiu-öarna

: har fått sitt namn efter landets grundare kung Osman I. Under Suleiman I var riket som störst och omfattade hela östra och södra Medelhavet och nådde långt upp i sydösteuropa. Svarta havet var ett turkiskt innanhav . Från 1600-talets slut började en nedgång. Försök till reformer under 1800-talet kunde inte rädda ”Europas sjuke man” som riket kallades i Europa. Efter hand lösgjorde sig allt fler områden på Balkan och i Nordafrika. Efter Krimkriget 1878 beskars riket hårt, Bosnien-Hercegovina annekterades av Österrike-Ungern, och fram trädde Serbien, Rumänien, Bulgarien och Albanien och Cypern blev en brittisk besittning. Militärkupp 1908, Balkankrigen 1912-1913. I kriget förlorades ytterligare områden, men man behöll kontrollen över arabländerna. I Första Världskriget gick turkarna med Tyskland och Österrike-Ungern mot Ryssland. Turkiet tillsammans med sina allierade förlorade kriget och 30/10 1918 upphörde Osmanska Riket att existera och Turkiet i sin nuvarande form inträdde på arenan. Av dagens länder omfattade Osmanska Riket: Albanien, Algeriet, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Grekland, Egypten, Irak, Israel, Jordanien, Kosovo, Kreta, Libyen, Makedonien, Montenegro, Palestina, Rumänien, Saudiarabien, Serbien, Syrien, Tunisien, Turkiet, Ungern samt stora delar av Ukraina och Ryssland norr om Svarta Havet.

: uppstod vid Brittiska Indiens delning 1947. Delningen skedde sedan muslimerna vägrat att ingå i en Allindisk stat och krävde delning på religiösa grunder: det hinduiska Indien i mitten och de muslimska Öst- och Väst-Pakistan på de båda sidorna. Det folkrika Östpakistan försummades alltmer och 1971 utbröt ett inbördeskrig mellan Pakistans båda delar. Med indisk hjälp bröt sig Östpakistan ut ur Pakistan och bildade Bangladesh. De sociala klyftorna var stora och ledde till strejker och upplopp. Regeringschefen Ali Butto avsattes 1977 och avrättades 1979. Näste regeringschef  Zia ul-Haq omkom i en mystisk flygolycka. Den politiska oron och laglösheten har fortsatt. Pakistan lämnade det brittiska samväldet 1972 och återinträdde 1989. Efter två krig med Indien, 1948 och 1965 är Kachmirfrågan ännu inte löst.

: se Israel

: se Iran

: 1510 erövrade portugiserna 3 st.  enklaver på Indiens västkust. Den största heter Goa, de två mindre Daman och Diu. Enklaverna uppgick 1961 i Indien

): Öarna besattes av USA 1945. Delar av ögruppen återgick till Japan 25/12 1953 (Amami, Oshima), resten 1972 (Miyako, Okinawa, Yaeyama)

: se Europa

: se

: grundades som en handelsstation för det brittiska East India Company. Kompaniet övertog hela ön 1824 och den inlemmades i Strait Settlements, som 1867 blev brittisk kronkoloni. Ön ockuperades av japanerna 1942-1945 men blev åter brittisk 1945. Ön fick självstyre 1958. den ingick från 1963 i förbundsstaten Malaysia men blev fristående igen 1965 i samband med självständigheten.

: se Europa

: När portugiserna intog ön på 1500-talet fanns här flera riken, bl.a. det singalesiska Kandy och ett tamilskt rike i norr. Kandy bevarade länge ett visst oberoende, den siste kungen avsattes av britterna 1815. Portugiserna fördrevs på 1600-talet av holländarna som i sin tur efterträddes av britterna. Ceylon blev brittisk koloni 1796. Efter Andra Världskriget blev det 1948 en självständig stat inom det brittiska samväldet. 1972 utropades republiken Sri Lanka. Sri Lanka har drabbats hårt av det inbördeskrig som bröt ut 1983 i de nordöstra tamildominerade provinserna. Separatisterna här vill bilda en egen stat. Gerillan Tamilska Tigrarna bekämpar centralmakten och mördade presidenten 1993.                         

På 1800-talet var Korea ett eftertraktat byte för både Japan och Kina. Efter japansk-kinesiska kriget 1894-1895 blev det formellt självständigt men i praktiken behärskades landet av Japan. Efter rysk-japanska kriget 1904-1905 erkände Ryssland Japans protektorat över Korea och landet annekterades formellt av Japan 1910. Japanerna förde ett brutalt regemente och oppositionsrörelser uppstod. Under Andra Världskriget fördes ett par millioner koreaner till Japan som tvångsarbetare. Västmakterna lovade att Korea skulle bli självständigt efter kriget. Då Japan kapitulerade 1945 delades Korea efter 38:de breddgraden i två ockupationszoner med rivaliserande regeringar, en kommunistisk i norr och en proamerikansk i söder. 1948 utropades Sydkorea i söder och Nordkorea i norr. Spänningen mellan de två staterna och mellan stormakterna USA och Sovjet utmynnade i Koreakriget 1950-1953. Gränsen mellan staterna stängdes och den FN-övervakade demilitäriserade zonen hindrade i mer än 40 år alla kontakter mellan koreaner i söder och norr. Först 1994 inleddes diskussioner om ett närmande mellan Sydkorea och Nordkorea

  låg under Turkiet från 1516. Det turkiska Storsyrien innehöll även Libanon , Jordanien och Palestina. Under Första Världskriget växte arabernas hopp om att få bilda en stat av Turkiets arabiska områden, I Syrien som blev centrum för den panarabiska rörelsen, utropade nationalisterna ett Storsyriskt kungadöme (vilket aldrig kom till stånd). Det Osmanska riket föll samman under världskriget och föll slutligen 1923. Området blev därefter mandatområde under Frankrike. Området splittrades senare upp och de olika delarna blev självständiga, för Syriens del 1941 men först 1946 uppnåddes det helt. Landet besattes av brittiska och franska trupper 1946. Syrien deltog i Palestinakriget 1948-49. Förenade Arabrepubliken UAR bildades 1958 tillsammans med Egypten, men upplöstes 1961. Syrien förlorade Golanbergen till Israel under Sexdagarskriget 1967 och misslyckades med att återta dem 1973. PLO:s radikala falang fick sin bas i Syrien. 1976 ingrep Syrien i Libanons inbördeskrig och fick stort inflytande i Libanon. Under 1990-talet har Syrien krävt att Israel i utbyte mot fred lämnar Golan.

 

: del av Sovjetunionen som blev självständig republik vid Sovjetunionens upplösning 1991.

: till 1914 en del av Kina, därefter ryskt protektorat. 1921 oavhängiga folkrepubliken Tannu-Tuva. 1944 inlemmad som autonom del i Sovjetunionen.

: hette fram till 1939 samt 1946-1949 Siam. Landet har aldrig varit koloniserat. Trots britters och fransmäns närgångna intresse på 1800-talet lyckades Siam förbli en självständig stat. Landet blev en buffert mellan de brittiska Burma och Malaysia och det franska Indokina. En modern administration infördes i slutet på 1800-talet. 1932 genomdrev krigsmakten att det kungliga enväldet ersattes med en konstitutionell monarki. Under Andra Världskriget tvingades landet att ställa sig på Japans sida. Under Vietnamkriget fanns amerikanska baser i landet. På 1980-talet bekämpades en kommunistisk gerilla i norr. Ett student- och medelklassuppror mot militärens maktställning 1992 slogs ner med blodigt våld.  

: se Kina-Taiwan

: blev kinesiskt på 1700-talet och mot 1800-talets slut blev landet intressant för flera stormakter (Kina, Ryssland, Storbritannien). Efter kejsardömets fall i Kina 1912 fungerade Tibet i praktiken som en självständig teokratisk (präststyrd) stat. Efter inbördeskriget i Kina intog kinesiska revolutionsstyrkor landet 1950. Peking genomförde en modernisering som innebar brutal omvandling av det traditionella tibetanska samhället med antikinesiska upplopp som följd. Ca 1 million tibetaner dödades eller svalt ihjäl.  

: se Jordanien

: Armenien, Azerbadjan, Georgien och Batum, alla fristående sovjetrepubliker slog sig 1922 ihop och bildade Transkaukasiska Socialistiska Sovjetrepubliken Transkaukasien. Uppgick 1936 i Sovjetunionen.

: är resterna av Osmanska Riket som efter freden 1920 enbart bestod av det nuvarande Turkiet. Det moderna Turkiets upphovsman var general Mustafa Kemal, ”Attatûrk” som 1920 skapade en ny regering i Ankara (Omanska Rikets regering hade sitt säte i Konstantinopel (Istambul)). Han ledde ett uppror 1922, avskaffade sultanatet, drev ut de grekiska ockupationsstyrkorna och lyckades ändra de hårda fredsvillkoren efter Första Världskriget och 1923 utropades Republiken Turkiet. Turkiet stod utanför Andra Världskrigets strider men stödde de allierade. En konflikt med Grekland om Cypern 1974 resulterade i att turkarna invaderade öns norra del. Turkiets regimer kommer och går, ibland militära, ibland civila.

: del av Sovjetunionen som blev självständig republik vid Sovjetunionens upplösning 1991.

Tuva: se Tannu-Tuva

: del av Sovjetunionen som blev självständig republik vid Sovjetunionens upplösning 1991.

: från 900-talet till 1800-talet var Vietnam en självständig stat. Från 1800-talets senare hälft till 1948 hette området Franska Indokina. Området var under världskriget ockuperat av Japan. Vietnam utropade sig i krigets slutskede till kejsardöme men proklamerades 1945 som folkrepublik ledd av kommunistledaren Ho Chi Minh. Han hade 1930 enat kommunistpartiet och lyckats samla motståndsrörelsen i Vietminh. Den riktade sig mot japanerna och efter 1945 mot de franska försöken att återta kontrollen av Vietnam. Det kommunistiska Kina stödde vietnameserna medan USA och Storbritannien stödde Frankrike. I det blodiga Indokinakriget 1946-1954 förlorade Frankrike och måste ge upp sitt Indokinavälde. En internationell konferens i Genève 1954 beslöt att en provisorisk delning av landet längs 17:de breddgraden gjordes.

Ho Chi Minh tog makten i det socialistiska Nordvietnam och ledde kampen mot det USA-stödda Sydvietnam. Sydvietnams totalitära regimer bekämpades dels av de buddistiska prästerskapet dels av nationella befrielsefronten FNL. Striderna utvecklade sig till ett storkrig där USA från 60-talets mitt blev allt djupare indraget. Efter Sydvietnams kapitulation 1975 enades landet. Återuppbyggnaden och enandet av det svårt sargade landet blev en smärtsam process. När Vietnam ockuperade Kambodja 1978-1979 blev det internationellt isolerat.

 

 

 

Copyright © Huddinge frimärks-och vykortsklubb. Alla rättigheter reserverade. Senast ändrad: 12 november 2010