logga01.jpgYour Company

Vad är vad i OCEANIEN

 

Amerikanska Samoa: = östra Samoa. Från 1899 tillhörigt USA. Europeerna kom hit på 1700-talet och öarna utforskades 1768. På 1800-talet stred USA, Tyskland och England om öarna, men engelsmännen drog sig tillbaka 1899  och Samoa delades mellan Tyskland och USA.

 

Aitutaki: =Cooköarna (sedan när?)

 

Australien: från 1901– sex delstater: Victoria, New South Wales, Queensland, South Australia, Western Australia, Tasmanien. Delstaterna enades 1901 och blev en dominion i brittiska Samväldet. Två territorier: Northern Territory och Antarktisterritoriet. Engelska drottningen är statsöverhuvud.

 

Brunei: Borneo delades på 1890-talet i en holländsk och en brittisk del. Den brittiska delen kallades bestod av Nordborneo, Sarawak och Brunei. Denna del blev delstat i Malaysia 1963. Brunei blev självständigt 1984

 

Cooköarna: upptäckta 1773, brittiskt protektorat 1888, införlivades med Nya Zeeland 1901, självstyrande territorium under Nya Zeeland 1962. Aitutaki sedan när?

 

Fidji: upptäckt 1643, besöktes av Cook 1774, under 1800-talet stamkrig, 1874 brittisk koloni, självständigt under brittiska samväldet 1970, bröt med samväldet 1987 och blev en republik.

 

Filippinerna: 1594 spansk koloni, 1889 avträddes kolonin till USA, japansk ockupation 1941-44, åter USA 1944-46, därefter självständig republik.

 

Franska Oceanien:

 

Franska Polynesien: Består bl.a. av Maquesas- och Sällskapsöarna. Huvudö är Tahiti

 

Gilbert and Ellice Islands: I slutet på 1800-talet kolonialiserade britterna Gilbertöarna och Elliceöarna som 1916 blev kronkolonin Gilbert and Ellice Islands. Öarna ockuperades av japanerna under Andra Världskriget. Vid självständigheten blev Gilbertöarna 1979 republiken Kiribati under samväldet och Elliceöarna blev 1978 republiken Tuvalu.

 

Guam: Tillhörde från 1668 Spanien, som avträdde ön 1898 till USA, 1941-44 japansk ockupation, från 1944 åter USA.

                                                                                                                          

Indonesien: från 1602 Holländska Ostindiska Kompaniet till 1799 då holländska staten bildade Nederländska Indien, japansk ockupation 1943-45, självständighetskrig från 1945 till 1949, då självständighet uppnåddes.

 

Karolinerna: annekterades av Spanien 1686, som sålde ögruppen till Tyskland 1899. Från 1919 japanskt mandatområde, erövrades av USA 1945, som sedan förvaltade öarna för FN:s räkning. Större delen blev självständigt 1979 under namnet Mikronesiska Federationen. De västligaste delarna bildade republiken Palau 1981.

 

Kiribati: del av den 1916 bildade brittiska kronkolonin Gilbert and Ellice Islands. Gilbert  Island blev 1979 självständigt under namnet Kiribati. (Ellice Island heter

idag Tuvalu).

 

Labuan: Ö utanför Borneo. Gick 1907 upp i Straits Settlements

Malaysia: från början flera malajstater. Malacka intogs av portugiser 1511 och av holländare 1641. Från slutet av 1700-talet vann britterna allt större kontroll över området. Penang blev brittiskt 1786, Malacka 1795. Singapore grundades 1819. Tillsammans bildade de Straits Settlements.

De brittiska besittningarna med undantag av Singapore samlades 1948 i  Malajiska Federationen. 1963 bildades förbundsstaten Malaysia under brittiska samväldet och omfattade även Singapore, som drog sig ur 1965.

 

Malajiska Federationen: 1948-1963, efterföljaren till Straits Settlements. Upplöst 1963.

Marshallöarna:  upptäcktes 1529 av spanjorerna och utforskades av den brittiske kaptenen Marshall på 1780-talet. De annekterades av Tyskland 1885, ockuperades av Japan 1914 och var under mellankrigstiden japanskt mandat under NF. 1947 placerades de av FN inom USA:s förvaltarskapsområde i Stilla Havet. 1979 fick öarna självstyre och 1986 blev de en egen republik i associering med USA.

 

Mikronesien: större delen av Karolinerna, från 1979 självständigt (se Karolinerna).

 

Nauru: ingick i slutet på 1800-talet i de tyskkontrollerade Marshallöarna. Efter Första Världskriget ställdes Nauru som mandatområde under Australien, Nya Zeeland och Storbritannien. Under Andra Världskriget ockuperades området av Japan. 1947 gjorde FN Nauru till förvaltarskapsområde under Australien. Landet blev självständigt 1968 under brittiska samväldet.

 

Niue: tillhör Nya Zeeland men fick inre självstyre 1974.

 

Nordborneo: Borneo delades på 1890-talet i en holländsk del och en brittisk del. Den Brittiska delen kallades Nordborneo. Nordborneo blev 1963 delstat i Malaysia.

 

Nordmarianerna: Marianerna upptäcktes 1521 och kolonialiserades på 1600-talet av spanjorerna. Mot slutet av 1800-talet kom de norra Marianerna till Tyskland.  Japan intog Nordmarianerna 1914 och förvaltade dem under NF till Andra Världskriget då man tog över dom helt. Under krigets slutskede befriades ögruppen av USA. Nordmarianerna blev amerikanskt förvaltarskapsområde under FN och med självstyre från 1978.

                                                           

Nya Caledonien: James Cook upptäckte öarna 1774. 1853 blev de fransk koloni, 1946 blev det franskt transoceanskt territorium med inre självstyre.                                                                                    

Nya Guinea: De första europeerna kom på 1500-talet och var spanjorer och portugiser. Holländarna besatte västra delen av ön 1828 och 1884 delades den östra delen mellan Tyskland och Storbritannien. Den brittiska delen lämnades 1906 till Australisk förvaltning. 1921 blev den tyska delen NF-mandat förvaltat av Australien. När Indonesien blev självständigt 1949 gjorde man anspråk på västra Nya Guinea och 1963 blev det en indonesisk provins. Den östra delen blev självständigt 1975 som Papua Nya Guinea.

 

Nya Syd-Wales: Brittisk del av Australien. 1901 förenades alla delar av ön till en brittisk dominion Australien

 

Nya Zeeland: James Cook utforskade öarna ca 1770. Öarna blev brittisk kronkoloni 1852. Nya Zeeland blev dominion inom Brittiska Samväldet 1907 och självständigt 1931 (bekräftat 1947). Landets statsöverhuvud är den brittiska monarken.

 

Palau: kolonialiserades först av Spanien men övertogs av Tyskland 1899. Öarna togs av Japan under Första Världskriget och ingick efter Andra Världskriget i  USA:s förvaltarskapsområde under FN. Palau fick inre självstyre 1981 och blev helt självständigt 1994.

 

Papua: se Nya Guinea

 

Penrhyn: Norra Cooköarna

 

Pitcairn: tillhör Storbritannien och befolkades av myteristerna från fartyget Bounty (1790), vilkas 70 ättlingar bor på ön idag.

 

Salomonöarna: hittades av en upptäcktsresande 1568 men glömdes och återupptäcktes 1768. I slutet på 1800-talet delade Tyskland och Storbritannien ögruppen mellan sig, men britterna övertog senare flera öar. Det brittiska området blev 1978 en självständig stat inom samväldet.

 

Samoa:  (västra Samoa) Europeerna kom hit på 1700-talet och öarna utforskades 1768. På 1800-talet stred USA, Tyskland och England om öarna, men engelsmännendrog sig tillbaka 1899 och Samoa delades mellan Tyskland (västra) och USA (östra). När tyskland miste alla sina kolonier efter Första Världskriget blev västra Samoa nyzeeländskt mandatområde. 1962 blev landet självständigt.

Selatan: Provins i Indonesien, sydöstra Borneo.

 

Singapore: grundades 1819 som en handelsstation för East India Company. Kompaniet övertog hela ön 1824 och den inlemmades i Straits Settlements som 1867 blev brittisk kronkoloni. Ockuperades av japanerna 1942-45 och blev på nytt brittiskt. Ön fick självstyre 1958. Det ingick från 1963 i en federation med Malaysia, men federationen upplöstes 1965 och Singapore blev självständigt.

Straits Settlement: Brittisk kronkoloni från 1867 bestående av Penang, Malacka och Singapore. Upplöst 1948 då Malajiska Federationen bildades.

Sydaustralien: Brittisk del av Australien. 1901 förenades alla delar av ön i en brittisk dominion: Australien

Tasmanien: Ö utanför Australien. Förenades 1901 tillsammans med Australiens övriga delar till en brittisk dominion: Australien

Timor: Ön kolonialiserades ca 1550. Holländarna erövrade västra Timor, som 1950 övergick i en indonesisk provins. Den östra delen som tillhört Portugal invaderades 1975 av Indonesien, men en befrielserörelse kämpar sedan 1976 för ett oberoende Östtimor.

                                                                                                                            

Tonga: upptäcktes av Holländarna 1616. James Cook besökte öarna på 1770-talet och blev så gott mottagen att han kallade dem Vänskapsöarna. Ett antal hövdingadömen enades 1845 till ett kungadöme. Tonga har 1900-1970 varit en monarki, som brittiskt protektorat, men sen 1970 en oberoende monarki inom det Brittiska Samväldet.

Tokelau: Består av tre atoller. Tillhör Nya Zeeland.

 

Tuvalu: del av den 1916 bildade brittiska kronkolonin Gilbert and Ellice Islands.  Ellice Island heter från 1978 Tuvalu (Gilbert Island heter idag Kiribati).

 

Queensland: Brittisk del av Australien. 1901 förenades alla delar av ön till en brittisk dominion Australien.

Wallis och Futunaöarna: Ögruppen upptäcktes av britterna 1767 och erövrades av Frankrike 1842 vilket det fortfarande tillhör.

 

Vanuatu: till 1980 Nya Hebriderna.

 

Viktoria: Brittisk del av Australien. 1901 förenades alla delar av ön samt Tasmanien till en brittisk dominion: Australien

 

Västaustralien: Brittisk del av Australien. 1901 förenades alla delar av ön till en brittisk dominion: Australien

 

 

Copyright © Huddinge frimärks-och vykortsklubb. Alla rättigheter reserverade. Senast ändrad: 25 juli 2012