logga01.jpgYour Company

SYDOSTASIEN

Borneo delades på 1890-talet i en holländsk och en brittisk del. Den brittiska delen kallades Nordborneo, och bestod av sultanaten Sabah och Brunei. Nordborneo fick inre självstyre 1959. Sultanatet Sabah blev delstat i Malaysia 1963. Sultanen i Brunei motsatte sig anslutning till Malajiska Federationen (Malaysia). Brunei blev självständig stat inom Brittiska Samväldet 1984.

1564-1898 spansk koloni. Under Spanien var det 1872-1874 kungarike, 1874-1876 republik, 1876-1898 kungarike. Under Spansk-Amerikanska kriget 1899 tillföll landet USAoch var 1899-1935 amerikansk besittning, 1935-1941 bildades Filippinska Statsförbundet tillsammans med USA. Japanerna ockuperade öarna 1941, 1946 befriades Filippinska statsförbundet, och är från 1946 självständig republik

Filipinerna består av drygt 7.000 öar. De största är Luzon, Mindanau och Palawan. Huvudstad är Manila som ligger på Luzon

Området behärskades från 1602 av Holländska Ostindiska Kompaniet till 1799 då holländska staten bildade Nederländska Indien. Japanerna ockuperade landet 1943-45. 1945 utbröt ett självständighetskrig som varade till 1949, då självständighet uppnåddes.

De största öarna är Borneo, Sumatra, Sulawesi, Java och en del av Nya Guinea.

Huvudstaden Jakarta ligger på Java.

Ö utanför nordvästra Borneo ursprungligen tillhörig State of North Borneo (sultanatet Sabah). Gick 1907 upp i Straits Settlements (se Malajstaterna)

(1956-1963) se särskild beskr. Malajstaterna, Malaysia

(1895-1942)(Federated Malay states) se särskild beskr. Malajstaterna, Malaysia

1948-1956, efterföljaren till Straits Settlements. Upplöst 1963 då Malaysia bildades. Se särskild beskr. Malajstaterna, Malaysia

Sultanatet Sabah kallades fram till 1890-talet  State of North Borneo. Borneo delades på 1890-talet  i en holländsk del och en brittisk del. Den brittiska delen , sultanatet Sabah, kallades Nordborneo. Nordborneo blev 1963 delstat i Malaysia och heter åter Sabah. (se Malajstaterna)

(Den södra delen ingick i Nederländska Indien, i dag Indonesien)

Provins i Indonesien, sydöstra Borneo (Indonesien)

                                                                                                                    

grundades 1819 som en handelsstation för East India Company. Kompaniet övertog hela ön 1824 och den inlemmades i Straits Settlements som 1867 blev brittisk kronkoloni. Kolonin ockuperades av japanerna 1942-45 och blev 1945 på nytt brittisk. Kolonin fick självstyre 1958. Den ingick från 1963 i en federation med Malaysia, men federationen upplöstes 1965 och Singapore blev en självständig statt.

: Brittisk kronkoloni från 1867 bestående av Penang, Malacka och Singapore. Upplöst 1948 då Malajiska Federationen bildades.  Se Malajstaterna, Malaysia

MALAJSTATERNA

I: Straits Settlement

Den brittiska kronkolonin Straits Settlement omfattade Malakka, ön Singapor, ön Penang med Wellesley, Dindingsoch Pankoröarna (till 1934), Kokos- (Keeling)öarna, Julön, ön Labuan (till 1970). Till 1886 var området Brittiska Indien dependences.

Kolonin var besatt av japanerna 1942-1945, 1945-1946 under brittisk militärförvaltning,

deldes upp 1946. Singapor med Kokosöarna och Julön blev brittisk kronkoloni, Malakka och Penang vart postaliskt självständiga delar av Malajiska Förbundet och anslöts till Nordborneo.

II: Straits Settlements-post i Bankok

Staits Settlements-märken med påtryckt B

III: Malajiska Statsförbundet

De under brittiskt skydd stående sultanaten Perak (sedan 1874), Selangor (sedan 1874), Negri Sembilan (sedan 1886), Pahang (sedan 1887) och Sungei Ujong (sedan 1874- detta sultanat uppgick 1895 i Negri Sembilan) slogs 1895 samman till Malajiska Statsförbundet.

De tidigare Siamesiska (Thailändska) sultanaten Kedah, Kelantan, Perlis och Trengganu (1909 under brittiskt skydd) och Johore som sedan 1885 diplomatiskt företreddes av brittiska regeringen hörde inte till Statsförbundet. Dessa inträdde först 1948 i förbundet.

Japansk ockupation från 1941. Återerövring av brittiska trupper 1945 som bildade en militärförvaltning (Brittish Military Administration, BMA)

IV: Brittiska Militärförvaltningen BMA

Gällde från 1945 alla stater i Malajiska Statsförbundet samt Singapor fram till 1948 då Malajiska Statsförbundet återupprättades.

V: Malajstaternas utgåvor

V.1 Förbundsterritorier

1:a februari 1974 avskiljdes Malaysias huvudstad Kuala Lampur med omnejd från förbundsstaten Selangor och förklarad förbundsterritorium.

16:de april 1984 avskiljdes Labuan från förbundsstaten Sabah och förklarad förbundsterritorium.

V.2: Johor

Sultanat under brittiskt skydd. 1941-1945 besatt av japanerna. 1945-1948 under brittisk militärförvaltning. 1948 delstat i malajiska Förbundet och 1963 i Malaysia.

V.3: Kedah

Sultanat som till 1909 hade thailändsk överhöghet. Från 1909 till 1941 under brittiskt skydd. Besatt av japanerna 1941 till 1945. 1945 till 1948 under brittisk militärförvaltning. 1948 delstat i Malajiska Förbundet och 1963 i Malaysia.

V.4: Kelantan

 Sultanat som till 1909 hade thailändsk överhöghet. Från 1909 till 1941 under brittiskt skydd. Besatt av japanerna 1941 till 1945. 1945 till 1948 under brittisk militärförvaltning. 1948 delstat i Malajiska Förbundet och 1963 i Malaysia.

V.5: Malakka/Melakka

Del av Straits Settlement till 1948. Från 1948 delstat i Malajiska Förbundet och från 1963 i Malaysia.

V.6: Negri Sembilan

Negri Sembilan är en förening av 9 malajiska sultanat och sedan 1887 under brittiskt skydd. Från 1895 delstat i Malajiska Förbundet. Besatt av japanerna 1941-1945. Under brittisk militärförvaltning 1945-1948. Från 1948 delstat i Malajiska Förbundet och 1963 i Malaysia

V.7: Pahang

Sultanat under brittiskt skydd. 1895 delstat i Malajiska Förbundet. Besatt av japanerna 1941-1945. Under brittisk militärförvaltning 1945-1948. Från 1948 delstat i Malajiska Förbundet och 1963 i Malaysia

V.8: Penang / Palau Pinang

Del av brittiska kronkolonin Straits Settlement till 1948. Från 1948 delstat i Malajiska Förbundet och 1963 i Malaysia

V.9: Perak

Sultanat under brittiskt skydd. 1895 delstat i Malajiska Förbundet. Besatt av japanerna 1941-1945. Under brittisk militärförvaltning 1945-1948. Från 1948 delstat i Malajiska Förbundet och 1963 i Malaysia

V.10: Perlis

Sultanat som till 1909 hade thailändsk överhöghet. 1909-1941 under brittiskt skydd och postaliskt inlemmat i Kedah. Från 1948 delstat i Malajiska Förbundet och 1963 i Malaysia

Sultanatet Sabah kallades fram till 1890-talet  State of North Borneo. Borneo delades på 1890-talet  i en holländsk del och en brittisk del. Den brittiska delen , sultanatet Sabah, kallades Nordborneo. Nordborneo blev 1963 delstat i Malaysia och heter åter Sabah.

(Den södra delen ingick i Nederländska Indien, i dag Indonesien)

V.11a: Labuan

Brittisk kronkoloni. 1890-1905 under förvaltning av Nordborneo. Uppgick 1907 i Staits Settlement 

V.11b: Nordborneo

Området behärskades av North Borneo Company under brittiskt skydd Sultanatet Sabah kallades fram till 1890-talet  State of North Borneo. Borneo delades på 1890-talet  i en holländsk del och en brittisk del. Sultanatet Sabah var den brittiska norra delen.

(Den södra delen ingick i Nederländska Indien, i dag Indonesien)

. Besatt av japanerna 1942-1945. 1945-1946 under brittisk militärförvaltning. Från 1946 brittisk koloni tillsammans med Labuan. Namnändring 1963 till Sabah

V.11c: Sabah

Brittiska kronkolonin Nordborneo namnändrades 1963 till Sabah och blev samtidigt förbundsstat i Malaysia.

V.12: Sarawak

Självständigt område under en Rajah, från 1888 brittiskt protektorat. Besatt av japanerna 1941-1945. Under brittisk militärförvaltning 1945-1947. Från 1947 brittisk kronkoloni och från 1963 delstat i Malaysia

V.13: Selangor

Sultanat under brittiskt skydd. 1895 delstat i Malajiska Förbundet. Besatt av japanerna 1941-1945. Under brittisk militärförvaltning 1945-1948. Från 1948 delstat i Malajiska Förbundet och 1963 i Malaysia

V.14: Sungei Ujong

Sultanat under brittiskt skydd. Uppgick 1895 i Negri Sembilan

V.15: Trengganu

Sultanat som till 1909 hade thailändsk överhöghet. Från 1909 till 1941 under brittiskt skydd. Besatt av japanerna 1941 till 1945. 1945 till 1948 under brittisk militärförvaltning. 1948 delstat i Malajiska Förbundet och 1963 i Malaysia.

V.16: Singapor

Den brittiska kronkolonin Straits Settlement delades 1946 och var fram till 1948 under brittisk militärförvaltning. 1946 blev Singapor en egen kronkoloni. Kokosöarna till 1957 och Julön till 1957 hörde till Singapor. 1957 fick Singapor självförvaltning och blev 1959 autonom stat inom Commonwelth och 1963 oavhängig stat i federation med Malaysia. 1965 republik.

(Kokosöarna och Julön är från 1957 under Australisk förvaltning)

VI Malajiska Förbundet

Johore, Kedah, Kelantan, Malakka, Negri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor och Trengganu sammanslöts 1 februari till Malajiska Förbundet. 1956 bildades Malaya, en federativ valmonarki som 1957 blev en oavhängig stat.

VII Malaya

1956 bildades Malaya, en federativ valmonarki som 1957 blev en oavhängig stat

VIII Malaysia

Malaya slöt sig 1963 tillsammans med Sabah och Sarawak och bildade Malaysia.

 

.

 

 

Copyright © Huddinge frimärks-och vykortsklubb. Alla rättigheter reserverade. Senast ändrad: 12 november 2010