Huddingestämplar

Ingvar Larsson har donerat flera Huddingeobjekt, både försändelser, vykort och frimärken. De har gjort ett urval som visar Huddinge poststämpel som använts som makulering på olika försändelseslag, med olika porton och frimärksutgåvor från 1884 fram till 1986.


Samma år som Huddinge fick sin första makuleringsstämpel skickas ett brev 1870 på Västra stambanan via Postkupéexpedition Nr 1 till Huddinge Prostgård via Huddinge Station.
Västra stambanan öppnade förbi Huddinge 1860. Huddinge fick sin första poststation 1863 i stationshuset men dock ingen stämpel.
Alla järnvägsstationer fick poststation efter stambanan som gick mellan Gbg -Hallsberg-Stockholm. Postkupéerna WSB nr 1 och 2 tog från början hand om posten och från 1868 var det Postkupéexpedition, PKEXP Nr 1 som hanterade posten.
Brevet som troligen varit frimärkt med ett inrikesporto 12 öre Vapen i nedre vänstra hörnet och varit stämplat Moholm varifrån brevet är skickat blev stämplat med PKEXP Nr 1 den 10/7 1870 när det gick vidare med järnvägen norrut till Huddinge.
 
Brev skickat till Örebro 1884 från Glömsta Fabrik med inrikesportot 12 öre Ringtyp som    stämplats med Huddinges första stämpel, Normalstämpel typ 10. En stämpeltyp som användes av alla orter i Sverige som hade postkontor vid denna tidpunkt. Glömsta Fabrik gjorde bl a trädgårdsmöbler.  
Ett rekommenderat brev skickat från Glömsta Fabrik samma år och månad som ovan och till samma adress. Brevet är frimärkt med 30 öre Ringtyp; 12 öre för brevportot och 18 öre för att rekommendera brevet. En stämpel R har slagits på brevet för att markera att det är rekommenderat.  
Brev skickat 1885 från Huddinge till Stockholm, första året med 10 öre inrikesporto, vilket också är samma år som frimärket med Oscar II i boktryck kom ut. Ett porto som gällde ända till 1918.
Det finns många brev som är frimärkta med Oscar 5 öre grön och Oscar 10 öre röd. Dessa färger var den internationella överenskommelsen att frimärken för lokalporto ska vara gröna och för inrikesporto röda och för utrikesbrev blåa. Anledningen var att man snabbt skulle se om det var rätt porto då valörsiffrorna var ganska små på frimärken som gavs ut. Dessa regler försvann när inflationen tog fart, framförallt efter 1918.
 
Tjänstebrev från Pastorsexpeditionen i Huddinge skickat 1900 till Stockholm med 10 öre tjänstefrimärke. Stämplat med Huddingestämpel typ 29 med prickad ramlinje. Började användas omkring 1900. Även detta märke är rött som för inrikesporto.  
Ett annat försändelseslag, Brevkort, skickat till Mullsjö med 5 öre brevkortsporto. Portot gällde under perioden 1885 – 1918.  
Brevkort sänt 22/7 1905 med Ångbåtsexpedition nr 11 på linjen Lidingö – Stockholm. Från Stockholm till Huddinge som ankomststämplat kortet samma dag 22/7 för vidaretransport till Tullinge. Tullinge fick egen postkontor först året efter 1906, varför Huddinge tog hand om posten. Men hur transporterades kortet till Tullinge?  
Nytt försändelseslag; Inrikes adresskort för att skicka paket.
Här har posten använt två olika frimärksutgåvor; 1 krona Posthorn som utkom 1921 och 20 öre Gustaf V som utkom 1925. Stämplat 1928 med Huddingestämpel, typ 58 med dubbelring.
Portot 1,20 gällde paket med en vikt från 3 kilo upp till 5 kilo. Frimärket Posthorn svart med 1,20 öre kom 1925 men fanns tydligen inte på postkontoret. Notera att bokstaven i fattas i den vita paketetiketten.
 
Jubileumsbrevkort (Gustaf V 80 år) skickat till Finland och kompletterats med 10 öre för porto 20 öre. Dock var portot 10 öre till Norden. Men 20 öre till övriga världen.
Makulerat med Huddingestämpel typ 59 som började användas omkring 1931.
 
Inrikesbrev 15 öre stämplat 1941. Stämpeln finns i olika utföranden under 1930 – 40-talen.
Bl a med två stjärnor och littera A, B, C, D som är stämplar som användes i kassorna. Portoperioden var lång och gällde mellan 1922 – 42.
 
Inrikesbrev 20 öre stämplat 1949 med Huddinges Lådbrevstämpel (LBR) som kom 1942.
Portot gällde 1942 – 51. Troligen gjordes denna stämpel om genom att ta bort L och R för att få fram littera B. Portot gällde mellan åren 1942 – 51.
 
       Vykort från Västtyskland som ankomststämplats med Huddinges gummistämpel typ 59G som är något bredare, 2,3 mm, än ordinarie stämpel typ 59.  Kom till 1959.
Kortet har eftersänts till Växjö samma dag 19/7 1961 med Huddingestämpel typ 60. Det var normalt att stämpla vid eftersändning för att markera när försändelsen skickades vidare. Även den stämpeln finns som olika kassastämplar och med olika littera. Den finns också som typ 61 men då med stjärnor.
 

1     Inom Huddinge har det funnits andra postorter med egna stämplar, bl a Stuvsta och Segeltorp.
I samband med att Stuvsta döptes om till Huddinge 2 fick Huddingestämpeln nr 1.

Detta är ett annat försändelseslag; Internationell postanvisning. För att skicka 100 kronor 1972 till Norge kostade det 2.50 kronor.
Stämplat med Huddinge 1 som användes på postkontoret i Huddinge Centrum från 1964.

 
Internationell postanvisning till Västtyskland 1972 med 3 kr i avgift för att skicka 48 kr och 18 öre. Stämplat med Huddinge 2 som användes på postkontoret i Stuvsta från 1964 till 2002. Stuvsta hade ett eget postkontor och stämpel från 1923.  
Internationell postanvisning till Västtyskland 1972 med 3 kr i avgift för att skicka 63 kr och 38 öre, vilket är samma avgift som förra anvisningen. Stämplat med Huddinge 3 som användes på postkontoret i Visättra från 1967 till 1980.  
Huddinge 1V som sistadagsstämpel 29/8 1986 på brev skickat inrikes. Stämpeln användes på Visättrakontoret från 1980 efter Huddinge 3 stämpeln. 16)-Inrikesbrev-med-Huddinge-1V-(Visaettra)-1986.PNG
Listpostanvisning till England 1973 med 3.50 i avgift för att skicka 7 kr och 45 öre. Kan man tycka var dyrt att betala! Stämplat med Huddinge 4 som användes på postkontoret i Flemingsberg mellan 1973 och 2002.  
1   Internationell postanvisning till Jugoslavien 1972 med 3 kr i avgift för att skicka 100 kr. Stämplat med Huddinge 5 som användes på postkontoret i Segeltorp från 1969 till 2002. Segeltorp hade ett eget postkontor och stämpel från 1911.  
© 2021 All Rights Reserved.